ARHEO d.o.o.

Tomislavova 11

10000 Zagreb

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Urbanistički planovi uređenja (UPU) Arheo d.o.o.

 

  1. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja autokampa Velika Kurela – Drage (2018)
  2. II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zabavnog parka „Pariževačka glavica“ (Glasnik Općine Jasenice 04/17)
  3. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja „Bilo“ (Službeni vjesnik Općine Primošten 04/17)
  4. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja „Dolac“ (Službeni vjesnik Općine Primošten 04/17)
  5. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja „Primošten“ (Službeni vjesnik Općine Primošten 04/17)
  6. II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja za građevinsko područje naselja Biograd na Moru – Grad Biograd na Moru 2017
  7. Urbanistički plana uređenja proširenja groblja u Velikom Trgovišću (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 09/16)
  8. Urbanistički plan uređenja naselja Staro Čiče – Grad Velika Gorica (Službeni glasnik Grada Velika Gorica, 2016)
  9. IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Ivanca – Grad Ivanec (2016)
  10. Urbanistički plan uređenja „Moj mir“ – istok – Grad Umag (2016)
  11. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja u Centar-Kraj - Općina Dicmo 2016
  12. Urbanistički plan uređenja Lelusi - Grad Vrlika 2016
  13. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke namjene zone T1 (hotel Jadran) - Općina Tučepi 2016
  14. III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja za područje unutar građevinskog područja naselja Tkon - Općina Tkon 2016
  15. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja za područje obalnog pojasa unutar građevinskog područja naselja Tkon - Općina Tkon 2016
  16. II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 4.2. „Barbašnjevica - Banovi“ (Službeni glasnik Općine Marina 23/15)
  17. I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sveti Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov 05/15)
  18. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja Sveti Filip i Jakov (1. plan – Rabatin) (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov 14/15)
  19. I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima (Službeni glasnik Grada Vodica 03/15)
  20. Urbanistički plan uređenja gospodarsko-servisni predio – Selce – Grad Karlovac (2015)
  21. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja u Svetom Petru na Moru – Općina Sveti Filip i Jakov 2015
  22. Urbanistički plan uređenja proširenja groblja u Sikovu – Općina Sveti Filip i Jakov 2015
  23. Urbanistički plan uređenja turističkog naselja Vela Borovica – Općina Marina 2015
  24. II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja za područje unutar građevinskog područja naselja Tkon – Općina Tkon 2015
  25. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone centralnih funkcija središta Maslenica – Općina Jasenice 2015
  26. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zabavnog parka Pariževačka glavica 2015
  27. Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Ivanca (Službeni vjesnik Varaždinske županije 32/14)
  28. Urbanistički plan uređenja radne zone Jarmina – jug (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 16/14)
  29. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 4.2. „Barbašnjevica – Banovi“ (Službeni glasnik Općine Marina 23/14)
  30. Urbanistički plan uređenja Tunjara (Službeni glasnik Općine Marina 32/14)
  31. Ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone „Uz vojske“ (Službeni vjesnik Općine Primošten 04/14)
  32. Urbanistički plan uređenja naselja Dolac (Službeni vjesnik Općine Primošten 03/14)
  33. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko-turističke zone „Suhi vrh“ (VN1) (Službene novine Primorsko-goranske županije 06/14)
  34. Urbanistički plan uređenja vikend naselja Kupjak (Službene novine Primorsko-goranske županije 10/14)
  35. Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Uz Vojske – Općina Primošten (2014)
  36. Urbanistički plan uređenja autokamp Velika Kurela – Drage – Općina Pakoštane 2014
  37. II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone Smiljevača – Općina Sveti Filip i Jakov 2014
  38. III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone industrijske namjene (I1) – Grad Biograd na Moru 2014
  39. Urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko-turističkog područja (51 hotel) unutar građevinskog područja naselja Sveti Filip i Jakov – Općina Sveti Filip i Jakov 2014
  40. Urbanistički plan uređenja luke otvorene za javni promet, luke nautičkog turizma, marine i sportske luke LN i LS – Općina Tučepi 2014
  41. Urbanistički plan uređenja 4.2. „Barbašnjevica“ – Banovi (Službeni glasnik Općine Marina 01/13)
  42. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 3 – K2 poslovna zona u Mrkoplju (Službene novine Primorsko-goranske županije 08/13)
  43. Urbanistički plan uređenja radne zone „Maletići“ (I1) (Glasnik Općine Netretić 01/13)
  44. Urbanistički plan uređenja Zona „Primat 2“ pretežno poslovne namjene (Službeni glasnik Općine Polača 02/13)
  45. Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja središte Maslenice – Općina Jasenice (Glasnik Općine Jasenice 1/2013)
  46. Urbanistički plan uređenja Strožanac II (17) – Općina Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana 2013)
  47. Urbanistički plan uređenja vikend naselja u Hlevcima – Općina Skrad (Službene novine Općine Skrad 2013)
  48. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone (I1) – Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 2013)
  49. Urbanistički plan uređenja „Karting centar“ – Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 2013)
  50. Urbanistički plan uređenja radne zone Maletići (I1) – Općina Netretić (Glasnik Općine Netretić, 2013)
  51. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja K2 poslovne zone u Mrkoplju – Općina Mrkopalj (2013)
  52. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja radne zone Kosore – Grad Vrlika (2013)
  53. IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Rukavac – Grad Vis (2013)
  54. Urbanistički plan uređenja radne zone Kaštel Lukšić – Grad Kaštela (2013)
  55. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Potok u Tedrovcu – Općina Brckovljani 2013
  56. Urbanistički plan uređenja dijela turističke zone Tabela – Grad Vrlika 2013
  57. II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone industrijske namjene (I1) – Grad Biograd na Moru 2013
  58. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke namjene zone T1 (hotel Jadran) – Općina Tučepi 2013
  59. Urbanistički plan uređenja Šiljovine I2 – Hrvace – Općina Hrvace 2013
  60. Urbanistički plan uređenja zone za pročišćavanje otpadnih voda Kumenat – Grad Biograd na Moru 2013
  61. Urbanistički plan uređenja zona Huljerat – Bajna Draga – Općina Primošten (Službeni vijesnik Općine Primošten 01/12)
  62. Urbanistički plan uređenja šireg područja naselja Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten 01/12)
  63. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Hatnjak (K) (Službeni vjesnik Općine Lipovljani 05/12)  
  64. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone „Blatnjača“ – Lipovljani  (Službeni vjesnik Općine Lipovljani 05/12)
  65. Urbanistički plan uređenja 5 Rukavac (NA 15-1) – Mihalići – Matulji (Službene novine Primorsko-goranske županije 15/12)
  66. Urbanistički plan uređenja „Dubravčani“ – Netretić (Glasnik Općine Netretić 04/12)
  67. Urbanistički plan uređenja za područje „Malenica” – Drage – Općina Pakoštane  (Službeni glasnik Općine Pakoštane 02/12)
  68. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja za područje Glavičina unutar GP naselja Tkon (Službeni glasnik Zadarske županije 13/12)
  69. Urbanistički plan uređenja „Alebića kule“ – Općina Hrvace (Službeni glasnik Općine Hrvace, 2012)
  70. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone (K3) – Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, 2012)
  71. Urbanistički plan uređenja 4 – poslovne i proizvodne zone (K) – Općina Ravna Gora (Službene novine Primorsko-goranske županije, 2012)
  72. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja za cjelovita područja građevinskog područja naselja Grada Biograda na Moru – Jankolovica – sjeverni dio (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, 2012)
  73. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja za cjelovita područja građevinskog područja naselja Grada Biograda na Moru – Jankolovica – južnii dio (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, 2012)
  74. Urbanistički plan uređenja zone K1–pretežno uslužna uz zabavni centar Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, 2012)
  75. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja za područje unutar građevinskog područja naselja Tkon – Općina Tkon 2012
  76. Urbanistički plan uređenja naselja Velika Mlaka – Grad Velika Gorica (Službeni glasnik Grada Velika Gorica 1/11)
  77. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone „Kušanec – istok” – Grad Velika Gorica (Službeni glasnik Grada Velika Gorica 1/11)
  78. II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone malog gospodarstva Općine Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 45/11)
  79. Urbanistički plan uređenja UPU 1, Građevinsko područje centralnog naselja N4 – Brod Moravice (Službene novine Primorsko-goranske županije 45/11
  80. Urbanistički plan uređenja za područje „Dolac” Drage  – Općina Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane 01/11)
  81. Urbanistički plan uređenja za područje „Kazin”  Drage – Općina Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane 01/11)
  82. Urbanistički plan uređenja za područje „Juričini tori” – „Stojanove kuće” Drage – Općina Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane 01/11)
  83. Urbanistički plan uređenja stambene i turističke zone „Ciglana” Grad Nin (Službeni glasnik Grada Nina 02/11)
  84. Urbanistički plan uređenja – (UPU 4) – poslovna namjena – zona (K1) u Veliko   Selce – Podstena – Skrad (Službene novine Primorsko-goranske županije 20/11)
  85. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone pretežito trgovačke namjene (K2) (Službeni glasnik Biograd na Moru 7/11)
  86. Urbanistički plan uređenja poslovne zone „Uz vojske”  K3 – Općina Primošten  (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 10/11)
  87. Urbanistički plan uređenja UPU-1 građevinsko područje naselja N4 Centralno naselje Brod Moravice
  88. Urbanistički plan uređenja neizgrađene poslovne zone pretežno trgovačke namjene K2 – Grad Biograd 2011
  89. Urbanistički plan uređenja središnjeg naselja Ravna gora (N11) – Općina Ravna Gora (Službene novine Prigorsko-goranske županije 11/10)
  90. Urbanistički plan uređenja naselja Gajac – Grad Novalja (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 8/10)
  91. Urbanistički plan uređenja stambeno-poslovne zone Božjakovina (Službeni glasnik Općine Brckovljani 5/10)
  92. Urbanistički plan uređenja proizvodne zone I 1-Gorica (UPU 2) – Općina Čavle (Službene  novine Primorsko-goranske županije 34/10)
  93. Urbanistički plan uređenja Most – Šibenik (Službeni glasnik Grada Šibenika 09/10)
  94. Urbanistički plan uređenja kampa Straško – Grad Novalja (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 13/10)
  95. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone „Suhi vrh” (VN1) – Ravna Gora (Službene novine Primorsko-goranske županije 37/10)
  96. Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske zone Kremik R1 – Općina Primošten (Službeni glasnik Šibensko-kninske županije 12/10)
  97. Urbanistički plan uređenja naselja Bilo – Općina Primošten (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 13/10)
  98. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Aurora – zona T2 – turističko naselje – Općina Primošten (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 13/10)
  99. Urbanistički plan uređenja (POS 2) – Trogir  (Službeni glasnik Grada Trogira 12/10)
  100. Urbanistički plan uređenja Most – Šibenik – Grad Šibenik (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, 2010)
  101. Urbanistički plan uređenja naselja Gajac – Grad Novalja 2010
  102. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone – Općina Veliko Trgovišće (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 09/09)
  103. Urbanistički plan uređenja za uvalu Sovinje izvan GP naselja Tkon – Općina Tkon (Službeni glasnik Zadarske županije 14/09)
  104. Urbanistički plan uređenja (POS) u Makarskoj – Grad Makarska (Glasnik Grada Makarske 09/09)
  105. Urbanistički plan uređenja 4. Centar – Kraj – Općina Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 08/09)
  106. Urbanistički plan uređenja 7. poteza uz D1 (crkva Sv. Jakova – Butige) – Općina Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 08/09)
  107. Urbanistički plan uređenja 12. radne zone Dicmo – Općina Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 08/09)
  108. Urbanistički plan uređenja 13. poslovne zone Čemernica 1. – Općina Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 08/09)
  109. Urbanistički plan uređenja 14. poslovne zone Čemernica 2. – Općina Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 08/09)
  110. Urbanistički plan uređenja golf igrališta „Baštijunski brig” – Biograd na Moru (Službeni glasnik Biograda na Moru 8/09)
  111. Urbanistički plan uređenja zone „Smiljevača” Sv. Filip i Jakov” – Općina Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov 6/09)
  112. Urbanistički plan uređenja neizgrađenog područja Raštane Donje – Jurjevići – Općina Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov 6/09)
  113. Urbanistički plan uređenja zabavnog parka „Pariževačka glavica“ – Općina Jasenice (Službeni glasnik Općine Jasenice 3/09)
  114. Urbanistički plan uređenja zone malog gospodarstva – Slobodnica III. faza  – Općina Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 05/09)
  115. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone malog gospodarstva – Općina Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 05/09)
  116. Urbanistički plan uređenja zone gospodarske namjene K1-3 Božjakovina – Općina Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani 02/09)
  117. Urbanistički plan uređenja za područje obalnog pojasa unutar građevinskog područja naselja Tkon – Općina Tkon (Službeni glasnik Zadarske županije 08/09)
  118. Urbanistički plan uređenja za područje Glavičina unutar građevinskog područja naselja Tkon – Općina Tkon (Službeni glasnik Zadarske županije 08/09)
  119. Urbanistički plan uređenja Korešnica 3 – Grad Split (Službeni glasnik Grada Splita 12/09)
  120. Urbanistički plan uređenja „naselja Bilo” – Općina Primošten (2009)
  121. Urbanistički plan uređenja „Program poticane stanogradnje u Makarskoj” – Grad Makarska (2009)
  122. Urbanistički plan uređenja industrijske zone Čista – Grad Vodice (Službenik glasnik Šibensko-kninske županije 02/08)
  123. Urbanistički plan uređenja središta Općine Draganić (Glasnik Karlovačke županije 11/2008)
  124. Urbanistički plan uređenja radne zone Kosore – Grad Vrlika (Službeni glasnik Grada Vrlike 03/08)
  125. Urbanistički plan uređenja Stari grad Sisak (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 34/08)
  126. Urbanistički plan uređenja Jankolovica – sjeverni dio – Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 07/08)
  127. Urbanistički plan uređenja Jankolovica – južni  dio – Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 07/08)
  128. Urbanistički plan uređenja naselja Marina – Općina Marina (Službeni glasnik Općine Marina 07/08)
  129. Urbanistički plan uređenja radne zone Marina – Općina Marina (Službeni glasnik Općine Marina 07/08)
  130. Urbanistički plan uređenja Caprag – Barutana – Grad Sisak (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 24/07)
  131. Urbanistički plan uređenja Dujmovača – Smokovik zapad – Grad Split (Službeni glasnik Grada Splita 27/07)
  132. Urbanistički plan uređenja zone malog gospodarstva – Slobodnica II. faza – Općina Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 29/07)
  133. Urbanistički plan uređenja područja Mejaša i Dragovoda – Split (2006)

<