ARHEO d.o.o.

Tomislavova 11

10000 Zagreb

 

 

 

Urbanistički planovi uređenja (UPU) Arheo d.o.o.

 1. Urbanistički plan uređenja površine ugostiteljsko turističke namjene u Turnju, Općina Sveti Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov 2019)
 2. Urbanistički plan uređenja površine sportsko rekreacijske namjene naselja Sveti Petar (R2), Općina Sveti Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov 2019 )
 3. Urbanistički plan uređenja površine sportsko rekreacijske namjene naselja Raštane Gornje (R1), Općina Sveti Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov 2019)
 4. Urbanistički plan uređenja kamp Tabela (2019)
 5. II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja naselja Sveti Filip i Jakov (Rabatin) (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov 2019)
 6. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja građevinske zone Splovine I, Općina Jasenice (Glasnik Općine Jasenice 2019 )
 7. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Vukove Stine, Općina Hrvace (2019)
 8. Urbanistički plan uređenja groblja Osoje-Dicmo, Općina Dicmo (2019)
 9. Urbanistički plan uređenja područja obalnog pojasa Gomile, Općina Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane 2019)
 10. I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja turističke zone Mustafina Klada i s tim povezanih VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Velika Ludina (2018)
 11. Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa naselja Maslenica - istok (L, R3) - (UPU 12), Općina Jasenice (2018)
 12. Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa naselja Maslenica - zapad (LN, L, R3) - (UPU 11), Općina Jasenice (2018)
 13. V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Ivanca (2018)
 14. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja radne zone Kosore, Grad Vrlika (2018)
 15. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 12 radna zona Dicmo, Općina Dicmo (2018)
 16. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ruralnog naselja Rukavac, Grad Vis (2018)
 17. Urbanistički plan uređenja naselja Podstražje i Brgujac, Grad Vis (2018)
 18. Urbanistički plan uređenja;Veliki Modruš Potok (T) (Glasnik Općine Netretić 06/18)
 19. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja autokampa Velika Kurela – Drage (2018)
 20. II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zabavnog parka Pariževačka glavica (Glasnik Općine Jasenice 04/17)
 21. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Bilo (Službeni vjesnik Općine Primošten 04/17)
 22. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Dolac (Službeni vjesnik Općine Primošten 04/17)
 23. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten 04/17)
 24. II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja za građevinsko područje naselja Biograd na Moru – Grad Biograd na Moru 2017
 25. Urbanistički plana uređenja proširenja groblja u Velikom Trgovišću (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 09/16)
 26. Urbanistički plan uređenja naselja Staro Čičee – Grad Velika Gorica (Službeni glasnik Grada Velika Gorica, 2016)
 27. IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Ivanca – Grad Ivanec (2016)
 28. Urbanistiđki plan uređenja Moj mir – istok – Grad Umag (2016)
 29. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja u Centar-Kraj - Općina Dicmo 2016
 30. Urbanistički plan uređenja Lelusi - Grad Vrlika 2016
 31. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke namjene zone T1 (hotel Jadran) - Općina Tučepi 2016
 32. III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja za područje unutar građevinskog područja naselja Tkon - Općina Tkon 2016
 33. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja za područje obalnog pojasa unutar građevinskog područja naselja Tkon - Općina Tkon 2016
 34. II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 4.2. Barbašnjevica - Banovi (Službeni glasnik Općine Marina 23/15)
 35. I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sveti Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov 05/15)
 36. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja Sveti Filip i Jakov (1. plan – Rabatin) (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov 14/15)
 37. I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima (Službeni glasnik Grada Vodica 03/15)
 38. Urbanistički plan uređenja gospodarsko-servisni predio – Selce – Grad Karlovac (2015)
 39. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja u Svetom Petru na Moru – Općina Sveti Filip i Jakov 2015
 40. Urbanistički plan uređenja proširenja groblja u Sikovu – Općina Sveti Filip i Jakov 2015
 41. Urbanistički plan uređenja turističkog naselja Vela Borovica – Općina Marina 2015
 42. II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja za područje unutar građevinskog područja naselja Tkon – Općina Tkon 2015
 43. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone centralnih funkcija središta Maslenica – Općina Jasenice 2015
 44. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zabavnog parka Pariđevačka glavica 2015
 45. Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Ivanca (Službeni vjesnik Varaždinske županije 32/14)
 46. Urbanistički plan uređenja radne zone Jarmina – jug (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 16/14)
 47. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 4.2. Barbašnjevica – Banovi (Službeni glasnik Općine Marina 23/14)
 48. Urbanistčki plan uređenja Tunjara (Službeni glasnik Općine Marina 32/14)
 49. Ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone Uz vojske (Službeni vjesnik Općine Primošten 04/14)
 50. Urbanistički plan uređenja naselja Dolac (Službeni vjesnik Općine Primošten 03/14)
 51. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko-turističke zone Suhi vrh (VN1) (Službene novine Primorsko-goranske županije 06/14)
 52. Urbanistički plan uređenja vikend naselja Kupjak (Službene novine Primorsko-goranske županije 10/14)
 53. Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Uz Vojske – Općina Primošten (2014)
 54. Urbanistički plan uređenja autokamp Velika Kurela – Drage – Općina Pakoštane 2014
 55. II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone Smiljevača – Općina Sveti Filip i Jakov 2014
 56. III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone industrijske namjene (I1) – Grad Biograd na Moru 2014
 57. Urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko-turističkog područja (51 hotel) unutar građevinskog područja naselja Sveti Filip i Jakov – Općina Sveti Filip i Jakov 2014
 58. Urbanistički plan uređenja luke otvorene za javni promet, luke nautičkog turizma, marine i sportske luke LN i LS – Općina Tučepi 2014
 59. Urbanistički plan uređenja 4.2. Barbašnjevica – Banovi (Službeni glasnik Općine Marina 01/13)
 60. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 3 – K2 poslovna zona u Mrkoplju (Službene novine Primorsko-goranske županije 08/13)
 61. Urbanistički plan uređenja radne zone Maletići (I1) (Glasnik Općine Netretić 01/13)
 62. Urbanistički plan uređenja Zona Primat 2 pretežno poslovne namjene (Službeni glasnik Općine Polača 02/13)
 63. Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja središte Maslenice – Općina Jasenice (Glasnik Općine Jasenice 1/2013)
 64. Urbanistički plan uređenja Strožanac II (17) – Općina Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana 2013)
 65. Urbanistički plan uređenja vikend naselja u Hlevcima – Općina Skrad (Službene novine Općine Skrad 2013)
 66. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone (I1) – Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 2013)
 67. Urbanistički plan uređenja Karting centar – Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 2013)
 68. Urbanistički plan uređenja radne zone Maletići (I1) – Općina Netretić (Glasnik Općine Netretić, 2013)
 69. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja K2 poslovne zone u Mrkoplju – Općina Mrkopalj (2013)
 70. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja radne zone Kosore – Grad Vrlika (2013)
 71. IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Rukavac – Grad Vis (2013)
 72. Urbanistički plan uređenja radne zone Kaštel Lukšić – Grad Kaštela (2013)
 73. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Potok u Tedrovcu – Općina Brckovljani 2013
 74. Urbanistički plan uređenja dijela turističke zone Tabela – Grad Vrlika 2013
 75. II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja cjelovite zone industrijske namjene (I1) – Grad Biograd na Moru 2013
 76. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke namjene zone T1 (hotel Jadran) – Općina Tučepi 2013
 77. Urbanistički plan uređenja Šiljovine I2 – Hrvace – Općina Hrvace 2013
 78. Urbanistički plan uređenja zone za pročišćavanje otpadnih voda Kumenat – Grad Biograd na Moru 2013
 79. Urbanistički plan uređenja zona Huljerat – Bajna Draga – Općina Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten 01/12)
 80. Urbanistički plan uređenja šireg područja naselja Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten 01/12)
 81. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Hatnjak (K) (Službeni vjesnik Općine Lipovljani 05/12)??
 82. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Blatnjača – Lipovljani (Službeni vjesnik Općine Lipovljani 05/12)
 83. Urbanistički plan uređenja 5 Rukavac (NA 15-1) – Mihalići – Matulji (Službene novine Primorsko-goranske ?upanije 15/12)
 84. Urbanistički plan uređenja Dubravčani – Netretić (Glasnik Općine Netretić 04/12)
 85. Urbanistički plan uređenja za područje Malenica – Drage – Općina Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane 02/12)
 86. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja za područje Glavičina unutar GP naselja Tkon (Službeni glasnik Zadarske županije 13/12)
 87. Urbanistički plan uređenja Alebića kule – Općina Hrvace (Službeni glasnik Općine Hrvace, 2012)
 88. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone (K3) – Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, 2012)
 89. Urbanistički plan uređenja 4 – poslovne i proizvodne zone (K) – Općina Ravna Gora (Službene novine Primorsko-goranske županije, 2012)
 90. Izmjene i dopune Urbanisti?kog plana uređenja za cjelovita područja građevinskog područja naselja Grada Biograda na Moru – Jankolovica – sjeverni dio (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, 2012)
 91. Izmjene i dopune Urbanisti?kog plana uređenja za cjelovita područja građevinskog područja naselja Grada Biograda na Moru – Jankolovica – južnii dio (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, 2012)
 92. Urbanisti?ki plan uređenja zone K1–pretežno uslužna uz zabavni centar Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, 2012)
 93. Izmjene i dopune Urbanisti?kog plana uređenja za područje unutar građevinskog područja naselja Tkon – Općina Tkon 2012
 94. Urbanistički plan uređenja naselja Velika Mlaka – Grad Velika Gorica?(Službeni glasnik Grada Velika Gorica 1/11)
 95. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Kušanec – istok – Grad Velika Gorica (Službeni glasnik Grada Velika Gorica 1/11)
 96. II. Izmjene i dopune Urbanisti?kog plana uređenja zone malog gospodarstva Općine Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 45/11)
 97. Urbanistički plan uređenja UPU 1, Građevinsko područje centralnog naselja N4 – Brod Moravice (Službene novine Primorsko-goranske županije 45/11
 98. Urbanistički plan uređenja za područje Dolac Drage – Općina Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane 01/11)
 99. Urbanistički plan uređenja za područje Kazin Drage – Oćina Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane 01/11)
 100. Urbanistički plan uređenja za područje Juričini tori – Stojanove kuće Drage – Općina Pakoćtane (Službeni glasnik Općine Pakoštane 01/11)
 101. Urbanistički plan uređenja stambene i turističke zone Ciglana Grad Nin (Službeni glasnik Grada Nina 02/11)
 102. Urbanistički plan uređenja – (UPU 4) – poslovna namjena – zona (K1) u Veliko Selce – Podstena – Skrad (Službene novine Primorsko-goranske županije 20/11)
 103. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone pretežno trgovačke namjene (K2) (Službeni glasnik Biograd na Moru 7/11)
 104. Urbanistički plan uređenja poslovne zone Uz vojske K3 – Općina Primošten (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 10/11)
 105. Urbanistički plan uređenja UPU-1 građevinsko područje naselja N4 Centralno?naselje Brod Moravice
 106. Urbanistički plan uređenja neizgrađene poslovne zone pretežno trgovačke namjene K2 – Grad Biograd 2011
 107. Urbanistički plan uređenja središnjeg naselja Ravna gora (N11) – Općina Ravna Gora (Službene novine Primorsko-goranske županije 11/10)
 108. Urbanistički plan uređenja stambeno-poslovne zone Božjakovina (Službeni glasnik Općine Brckovljani 5/10)
 109. Urbanistički plan uređenja proizvodne zone I 1-Gorica (UPU 2) – Općina Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije 34/10)
 110. Urbanistički plan uređenja Most – Šibenik (Službeni glasnik Grada Šibenika 09/10)
 111. Urbanistički plan uređenja kampa – Grad Novalja (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 13/10)
 112. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Suhi vrh (VN1) – Ravna Gora (Službene novine Primorsko-goranske županije 37/10)
 113. Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske zone Kremik R1 – OpĆina Primošten (Službeni glasnik Šibensko-kninske županije 12/10)
 114. Urbanistički plan uređenja naselja Bilo – Općina Primošten (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 13/10)
 115. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Aurora – zona T2 – turističko naselje – Općina Primošten (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 13/10)
 116. Urbanistički plan uređenja (POS 2) – Trogir (Službeni glasnik Grada Trogira 12/10)
 117. Urbanistički plan uređenja Most – Šibenik – Grad Šibenik (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, 2010)
 118. Urbanistički plan uređenja naselja Gajac – Grad Novalja 2010
 119. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone – Općina Veliko Trgovišće (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 09/09)
 120. Urbanistički plan uređenja za uvalu Sovinje izvan GP naselja Tkon – Općina Tkon (Službeni glasnik Zadarske županije 14/09)
 121. Urbanistički plan uređenja (POS) u Makarskoj – Grad Makarska (Glasnik Grada Makarske 09/09)
 122. Urbanistički plan uređenja 4. Centar – Kraj – Općina Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 08/09)
 123. Urbanistički plan uređenja 7. poteza uz D1 (crkva Sv. Jakova – Butige) – Općina Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 08/09)
 124. Urbanistički plan uređenja 12. radne zone Dicmo – Općina Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 08/09)
 125. Urbanistički plan uređenja 13. poslovne zone– Općina Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 08/09)
 126. Urbanistički plan uređenja 14. poslovne zone – Općina Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 08/09)
 127. Urbanistički plan uređenja golf igrališta Baštijunski brig – Biograd na Moru (Službeni glasnik Biograda na Moru 8/09)
 128. Urbanistički plan uređenja zone Smiljevača Sv. Filip i Jakov – Općina Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov 6/09)
 129. Urbanistički plan uređenja neizgrađenog područja Raštane Donje – Jurjevići – Općina Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov 6/09)
 130. Urbanistički plan uređenja zabavnog parka Pariževačka glavica – Općina Jasenice (Službeni glasnik Općine Jasenice 3/09)
 131. Urbanistički plan uređenja zone malog gospodarstva – Slobodnica III. faza – Općina Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 05/09)
 132. Izmjene i dopune Urbanistčkog plana uređenja zone malog gospodarstva – Općina Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 05/09)
 133. Urbanistički plan uređenja zone gospodarske namjene K1-3 Božjakovina – Općina Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani 02/09)
 134. Urbanistički plan uređenja za područje obalnog pojasa unutar građevinskog područja naselja Tkon – Općina Tkon (Službeni glasnik Zadarske županije 08/09)
 135. Urbanistički plan uređenja za područje Glavina unutar građevinskog područja naselja Tkon – Općina Tkon (Službeni glasnik Zadarske županije 08/09)
 136. Urbanistički plan uređenja Korenica 3 – Grad Split (Službeni glasnik Grada Splita 12/09)
 137. Urbanistički plan uređenja naselja Bilo – Općina Primošten (2009)
 138. Urbanistički plan uređenja Program poticane stanogradnje u Makarskoj – Grad Makarska (2009)
 139. Urbanistički plan uređenja industrijske zone – Grad Vodice (Službenik glasnik Šibensko-kninske županije 02/08)
 140. Urbanistički plan uređenja središta Općine Dragani (Glasnik Karlovačke županije 11/2008)
 141. Urbanistički plan uređenja radne zone Kosore – Grad Vrlika (Službeni glasnik Grada Vrlike 03/08)
 142. Urbanistički plan uređenja Stari grad Sisak (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 34/08)
 143. Urbanistički plan uređenja Jankolovica – sjeverni dio – Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 07/08)
 144. Urbanistički plan uređenja Jankolovica – južni dio – Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 07/08)
 145. Urbanistički plan uređenja naselja Marina – Općina Marina (Službeni glasnik Općine Marina 07/08)
 146. Urbanistički plan uređenja radne zone Marina – Općina Marina (Službeni glasnik Općine Marina 07/08)
 147. Urbanistički plan uređenja Caprag – Barutana – Grad Sisak (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 24/07)
 148. Urbanistički plan uređenja Dujmovača – Smokovik zapad – Grad Split (Službeni glasnik Grada Splita 27/07)
 149. Urbanistički plan uređenja zone malog gospodarstva – Slobodnica II. faza?– Općina Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 29/07)
 150. Urbanistički plan uređenja područja Mejaša i Dragovoda – Split (2006)

Przeglądaj koszulki i ubrania stroje piłkarskie do codziennego noszenia, przedmioty kolekcjonerskie do jaskini Kup tanie koszulki piłkarskie wachlarzowej i nie tylko. ... Nie brakuje ubrań i odzieży Koszulki koszykarskie do koszykówki dla dorosłych i dzieci w sklepie NBA Fan Shop. Znajdź koszulkę do koszykówki Stock Images w HD i miliony innych koszulka baseball Męska zdjęć royalty-free, ilustracji i wektorów w kolekcji Shutterstock. koszulka wykonana przez koszulki rowerowe dla Juventusu czeka na Ciebie: kupuj teraz w oficjalnym sklepie internetowym Juventus! Kupuj i kupuj koszulkę do online w Macy's. Znajdź koszulkę do koszykówki w Macy's.
<
我们都可以是美丽女人,粉嫩公主酒酿蛋不仅帮助女性们有更好的丰胸享受丰胸产品,还以原汁原味的来帮助女性塑造健康美体,美容养颜的作用也会比较好最快丰胸方法,让广大女性们都可以有更好的养生效果,既可以养颜也可以丰胸丰胸食物大全,无论是那种年龄层的女性都可以尝试。哺乳后如何丰胸?粉嫩公主酒酿蛋,美味吃出健康,吃出傲人“事业线”产后丰胸方法