ARHEO d.o.o.

Tomislavova 11

10000 Zagreb

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Air Jordan 1 Adidas Springblade Shoes Adidas Ultra Boost Shoes Adidas Stan Smith Foot Locker Nike Flyknit Roshe Run Nike Air Huarache Adidas Originals Stan Smith Nike Classic Cortez Men Nike Air Max 1 Adidas NMD Runner For Sale Nike Flyknit Air Max Adidas Originals ZX 400 Spzl Adidas Originals Stan Smith W adidas Originals Stan Smith Sneaker Adidas Tubular Men MBT Barabara Women Adidas NMD XR1 Sneakers Nike Kyrie 2 Adidas Original NMD Nike Air Presto

Detaljni planovi uređenja (DPU) Arheo d.o.o.

 

  1. II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja površine sportsko-rekreacijske namjene „Jezera“ u Ivancu (Službeni vjesnik Varaždinske županije 27/2016)
  2. II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca (Službeni vjesnik Varaždinske županije 32/2016)
  3. Ciljane Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja površine sportsko-rekreacijske namjene „Jezera“ u Ivancu (Službeni vjesnik Varaždinske županije 32/2014)
  4. Detaljni plan uređenja Novog groblja Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten 02/2014)
  5. Detaljni plan uređenja građevinskog područja (TP) „Visanel“ – Grad Vodnjan (2014)
  6. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Novoj Gradišci – Nova Gradiška (2014)
  7. Detaljni plan uređenja autokampa „Drage“ – zapad – Općina Pakoštane (2014)
  8. Detaljni plan uređenja zone groblja – Faza II. (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 09/2013)
  9. Detaljni plan uređenja proširenja mjesnog groblja u Voćarici (Službeni vjesnik Grada Novske 03/2013)
  10. Detaljni plan uređenja dijela područja Kila – Grad Split (2013)
  11. Detaljni plan uređenja Groblja Cernik (G1) – Općina Čavle (Službeni vjesnik Primorsko-goranske županije, 2012)
  12. Detaljni plan uređenja groblja „Grobnik“ (G2) – Općina Čavle (Službeni vjesnik Primorsko-goranske županije 12/2012)
  13. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Županijske ulice u Vukovaru (Službeni vjesnik Grada Vukovara 3/2012)
  14. Detaljni plan uređenja „Posrednji put” u Križevcima (Službeni vjesnik Grada Križevaca 01/2011)
  15. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja bivše tvornice mreža (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 03/2011)
  16. Detaljni plan uređenja Groblje „Piljenice“ (Službeni vjesnik Općine Lipovljani 26/2010)
  17. Detaljni plan uređenja stambene zone „Glavičine“ – jug – Općina Tkon (2010)
  18. Detaljni plan uređenja površine sportsko-rekreacijske namjene „Jezera“ – Grad Ivanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije 4/2010)
  19. Detaljni plan uređenja za Županijsku ulicu – Grad Vukovar („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 03/2010)
  20. Detaljni plan uređenja građevinskog područja TP Baretini – Krnjaloža – Grad Vodnjan (Službene novine Grada Vodnjana – Dignano 03/2010)
  21. Detaljni plan uređenja zona groblja – izvan GP naselja Vrana „G“ – Općina Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane 01/2010)
  22. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja radne zone „Dicmo“ – Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 06/2010)
  23. Detaljni plan uređenja stambene zone „Glavičina“ – Jug – Tkon (Službeni glasnik Zadarske županije 22/2010)
  24. Detaljni plan uređenja zone mješovite namjene „Ivankovo“ – istok (Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije 22/2010)
  25. Detaljni plan uređenja Savudrija – Grad Umag (Službene novine Grada Umaga 10/2010)
  26. Detaljni plan uređenja groblja „Piljenice“ u Lipovljanima (Službeni vjesnik Općine Lipovljani br. 26/2010)
  27. Detaljni plan uređenja „Capraške poljane“ – Grad Sisak (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 26/2009)
  28. Detaljni plan uređenja proširenja groblja „Dubranec“ – Grad Velika Gorica (2009)
  29. Detaljni plan uređenja zone gospodarstava – peradarska farma (K4) – Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 08/2009)
  30. Detaljni plan uređenja zone poljoprivrednih gospodarstava „Jankolovica“ (K4) – Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 08/2009)
  31. Detaljni plan uređenja groblja Lupoglav – Općina Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani 02/2009)
  32. Detaljni plan uređenja „Novo groblje“ u Staroj Drenčini – Grad Sisak (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 11/2008)
  33. Detaljni plan uređenja novog groblja izvan naselja Pakoštane „D“ – Općina Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane 03/2008)
  34. Detaljni plan uređenja pomoćnih gospodarskih objekata izvan naselja Pakoštane „E“ – Općina  Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane br. 03/2008)
  35. Detaljni plan uređenja zone „Kamenta“ – ugostiteljsko turistička namjena – Općina Polača (Službeni glasnik Općine Polača 09/2008)
  36. Detaljni plan uređenja zone „Kakma“ – pretežno poslovne namjene – Općina Polača (Službeni glasnik Općine Polača 09/2008)
  37. Detaljni plan uređenja poduzetničke zone II – Grad Lipik (Službeni glasnik Grada Lipika 3/2008)
  38. Detaljni plan uređenja područja bivše tvornice mreže – Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda 07/2008)
  39. Usklađenje Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa naselja Vinišće s Odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) kojima se uređuje ZOP (Službeni glasnik Općine Marina 07/08)
  40. Detaljni plan uređenja Centar – III – Grad Nova Gradiška (2006)
<