ARHEO d.o.o.

Tomislavova 11

10000 Zagreb

 

 

 

Detaljni planovi uređenja (DPU) Arheo d.o.o.

                

 1. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 4 - Groblja Cernik (G1), Općina Čavle (2018)
 2. III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca (Službeni vjesnik Varaždinske županije 75/2018)
 3. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja mješovite-pretežito poslovne zone Tronovača-Sinj (2018)
 4. II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja površine sportsko-rekreacijske namjene „Jezera“ u Ivancu (Službeni vjesnik Varaždinske županije 27/2016)
 5. II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca (Službeni vjesnik Varaždinske županije 32/2016)
 6. Ciljane Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja površine sportsko-rekreacijske namjene „Jezera“ u Ivancu (Službeni vjesnik Varaždinske županije 32/2014)
 7. Detaljni plan uređenja Novog groblja Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten 02/2014)
 8. Detaljni plan uređenja građevinskog područja (TP) „Visanel“ – Grad Vodnjan (2014)
 9. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Novoj Gradišci – Nova Gradiška (2014)
 10. Detaljni plan uređenja autokampa „Drage“ – zapad – Općina Pakoštane (2014)
 11. Detaljni plan uređenja zone groblja – Faza II. (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 09/2013)
 12. Detaljni plan uređenja proširenja mjesnog groblja u Voćarici (Službeni vjesnik Grada Novske 03/2013)
 13. Detaljni plan uređenja dijela područja Kila – Grad Split (2013)
 14. Detaljni plan uređenja Groblja Cernik (G1) – Općina Čavle (Službeni vjesnik Primorsko-goranske županije, 2012)
 15. Detaljni plan uređenja groblja „Grobnik“ (G2) – Općina Čavle (Službeni vjesnik Primorsko-goranske županije 12/2012)
 16. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Županijske ulice u Vukovaru (Službeni vjesnik Grada Vukovara 3/2012)
 17. Detaljni plan uređenja „Posrednji put” u Križevcima (Službeni vjesnik Grada Križevaca 01/2011)
 18. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja bivše tvornice mreža (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 03/2011)
 19. Detaljni plan uređenja Groblje „Piljenice“ (Službeni vjesnik Općine Lipovljani 26/2010)
 20. Detaljni plan uređenja stambene zone „Glavičine“ – jug – Općina Tkon (2010)
 21. Detaljni plan uređenja površine sportsko-rekreacijske namjene „Jezera“ – Grad Ivanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije 4/2010)
 22. Detaljni plan uređenja za Županijsku ulicu – Grad Vukovar („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 03/2010)
 23. Detaljni plan uređenja građevinskog područja TP Baretini – Krnjaloža – Grad Vodnjan (Službene novine Grada Vodnjana – Dignano 03/2010)
 24. Detaljni plan uređenja zona groblja – izvan GP naselja Vrana „G“ – Općina Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane 01/2010)
 25. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja radne zone „Dicmo“ – Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 06/2010)
 26. Detaljni plan uređenja stambene zone „Glavičina“ – Jug – Tkon (Službeni glasnik Zadarske županije 22/2010)
 27. Detaljni plan uređenja zone mješovite namjene „Ivankovo“ – istok (Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije 22/2010)
 28. Detaljni plan uređenja Savudrija – Grad Umag (Službene novine Grada Umaga 10/2010)
 29. Detaljni plan uređenja groblja „Piljenice“ u Lipovljanima (Službeni vjesnik Općine Lipovljani br. 26/2010)
 30. Detaljni plan uređenja „Capraške poljane“ – Grad Sisak (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 26/2009)
 31. Detaljni plan uređenja proširenja groblja „Dubranec“ – Grad Velika Gorica (2009)
 32. Detaljni plan uređenja zone gospodarstava – peradarska farma (K4) – Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 08/2009)
 33. Detaljni plan uređenja zone poljoprivrednih gospodarstava „Jankolovica“ (K4) – Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 08/2009)
 34. Detaljni plan uređenja groblja Lupoglav – Općina Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani 02/2009)
 35. Detaljni plan uređenja „Novo groblje“ u Staroj Drenčini – Grad Sisak (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 11/2008)
 36. Detaljni plan uređenja novog groblja izvan naselja Pakoštane „D“ – Općina Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane 03/2008)
 37. Detaljni plan uređenja pomoćnih gospodarskih objekata izvan naselja Pakoštane „E“ – Općina  Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane br. 03/2008)
 38. Detaljni plan uređenja zone „Kamenta“ – ugostiteljsko turistička namjena – Općina Polača (Službeni glasnik Općine Polača 09/2008)
 39. Detaljni plan uređenja zone „Kakma“ – pretežno poslovne namjene – Općina Polača (Službeni glasnik Općine Polača 09/2008)
 40. Detaljni plan uređenja poduzetničke zone II – Grad Lipik (Službeni glasnik Grada Lipika 3/2008)
 41. Detaljni plan uređenja područja bivše tvornice mreže – Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda 07/2008)
 42. Usklađenje Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa naselja Vinišće s Odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) kojima se uređuje ZOP (Službeni glasnik Općine Marina 07/08)
 43. Detaljni plan uređenja Centar – III – Grad Nova Gradiška (2006)
<
粉嫩公主酒酿蛋是依据民间代代相传下来的一种食疗丰胸古方——酒酿蛋丰乳产品,通过现代科学制造而成。酒酿蛋的成效是使人体胸部天然吸收,到达一个彻底天然增大的作用胸下垂怎么办,酒酿蛋的配方才用的都是纯天然有机食物,因而产品无任何激素,没有任何副作用平胸怎么办。合适任何年龄阶段的人群服用,能够服用增大到满意的作用停止,随时停止使用都不会反弹丰胸产品