ARHEO d.o.o.

Tomislavova 11

10000 Zagreb

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Urbanisti?ki planovi ure?enja (UPU)

 

Doneseni planovi

   2017. godina

  1. II. Izmjene i dopune Urbanisti?kog plana ure?enja zabavnog parka ?Pari?eva?ka glavica“ (Glasnik Op?ine Jasenice 04/17)
  2. Izmjene i dopune Urbanisti?kog plana ure?enja naselja ?Bilo“ (Slu?beni vjesnik Op?ine Primo?ten 04/17)
  3. Izmjene i dopune Urbanisti?kog plana ure?enja naselja ?Dolac“ (Slu?beni vjesnik Op?ine Primo?ten 04/17)
  4. Izmjene i dopune Urbanisti?kog plana ure?enja ?ireg podru?ja naselja ?Primo?ten“ (Slu?beni vjesnik Op?ine Primo?ten 04/17)
  5. 2016. godina

  6. Urbanisti?ki plana ure?enja pro?irenja groblja u Velikom Trgovi??u (Slu?beni glasnik Krapinsko-zagorske ?upanije 09/16)
  7. 2015. godina

  8. II. Izmjene i dopune Urbanisti?kog plana ure?enja 4.2. ?Barba?njevica - Banovi“ (Slu?beni glasnik Op?ine Marina 23/15)
  9. I. Izmjene i dopune Urbanisti?kog plana ure?enja obalnog pojasa u naselju Sveti Filip i Jakov (Slu?beni glasnik Op?ine Sveti Filip i Jakov 05/15)
  10. Izmjene i dopune Urbanisti?kog plana ure?enja neizgra?enog podru?ja Sveti Filip i Jakov (1. plan - Rabatin) (Slu?beni glasnik Op?ine Sveti Filip i Jakov 14/15)
  11. I. Izmjene i dopune Urbanisti?kog plana ure?enja naselja Vodice i Srima (Slu?beni glasnik Grada Vodica 03/15)
  12. 2014. godina

  13. Ciljane izmjene i dopune Urbanisti?kog plana ure?enja Ivanca (Slu?beni vjesnik Vara?dinske ?upanije 32/14)
  14. Urbanisti?ki plan ure?enja radne zone Jarmina - jug (Slu?beni vjesnik Vukovarsko-srijemske ?upanije 16/14)
  15. Izmjene i dopune Urbanisti?kog plana ure?enja 4.2. ?Barba?njevica - Banovi“ (Slu?beni glasnik Op?ine Marina 23/14)
  16. Urbanisti?ki plan ure?enja Tunjara (Slu?beni glasnik Op?ine Marina 32/14)
  17. Ciljane Izmjene i dopune Urbanisti?kog plana ure?enja zone ?Uz vojske“ (Slu?beni vjesnik Op?ine Primo?ten 04/14)
  18. Urbanisti?ki plan ure?enja naselja Dolac (Slu?beni vjesnik Op?ine Primo?ten 03/14)
  19. Izmjene i dopune Urbanisti?kog plana ure?enja Ugostiteljsko-turisti?ke zone ?Suhi vrh“ (VN1) (Slu?bene novine Primorsko-goranske ?upanije 06/14)
  20. Urbanisti?ki plan ure?enja vikend naselja Kupjak (Slu?bene novine Primorsko-goranske ?upanije 10/14)
  21. 2013. godina

  22. Urbanisti?ki plan ure?enja 4.2. ?Barba?njevica“ – Banovi (Slu?beni glasnik Op?ine Marina 01/13)
  23. Izmjene i dopune Urbanisti?kog plana ure?enja 3 – K2 poslovna zona u Mrkoplju (Slu?bene novine Primorsko-goranske ?upanije 08/13)
  24. Urbanisti?ki plan ure?enja radne zone ?Maleti?i“ (I1) (Glasnik Op?ine Netreti? 01/13)
  25. Urbanisti?ki plan ure?enja Zona ?Primat 2“ prete?no poslovne namjene (Slu?beni glasnik Op?ine Pola?a 02/13)
  26. 2012. godina

  27. Urbanisti?ki plan ure?enja zona Huljerat – Bajna Draga – Op?ina Primo?ten (Slu?beni vijesnik Op?ine Primo?ten 01/12)
  28. Urbanisti?ki plan ure?enja ?ireg podru?ja naselja Primo?ten (Slu?beni vjesnik Op?ine Primo?ten 01/12)
  29. Urbanisti?ki plan ure?enja gospodarske zone Hatnjak (K) (Slu?beni?vjesnik Op?ine Lipovljani 05/12)??
  30. Urbanisti?ki plan ure?enja gospodarske zone ?Blatnja?a“ –?Lipovljani? (Slu?beni?vjesnik Op?ine Lipovljani 05/12)
  31. Urbanisti?ki plan ure?enja 5 Rukavac (NA 15-1) – Mihali?i – Matulji (Slu?bene novine Primorsko-goranske ?upanije 15/12)
  32. Urbanisti?ki plan ure?enja ?Dubrav?ani“ – Netreti? (Glasnik Op?ine Netreti? 04/12)
  33. Urbanisti?ki plan ure?enja za podru?je ?Malenica” – Drage – Op?ina Pako?tane ?(Slu?beni glasnik Op?ine Pako?tane 02/12)
  34. Izmjene i dopune Urbanisti?kog plana ure?enja za podru?je Glavi?ina unutar GP naselja Tkon (Slu?beni glasnik Zadarske ?upanije 13/12)
  35. 2011. godina

  36. Urbanisti?ki plan ure?enja naselja Velika Mlaka – Grad Velika Gorica?(Slu?beni glasnik Grada Velika Gorica 1/11)
  37. Urbanisti?ki plan ure?enja gospodarske zone ?Ku?anec – istok” – Grad Velika Gorica (Slu?beni glasnik Grada Velika Gorica 1/11)
  38. II. Izmjene i dopune Urbanisti?kog plana ure?enja Zone malog gospodarstva Op?ine Sibinj (Slu?beni vjesnik Brodsko-posavske ?upanije 45/11)
  39. Urbanisti?ki plan ure?enja UPU 1, Gra?evinsko podru?je centralnog naselja N4 – Brod Moravice (Slu?bene novine Primorsko-goranske ?upanije 45/11
  40. Urbanisti?ki plan ure?enja za podru?je ?Dolac” Drage? – Op?ina Pako?tane (Slu?beni glasnik Op?ine Pako?tane 01/11)
  41. Urbanisti?ki plan ure?enja za podru?je ?Kazin”? Drage – Op?ina Pako?tane (Slu?beni glasnik Op?ine Pako?tane 01/11)
  42. Urbanisti?ki plan ure?enja za podru?je Juri?ini tori – Stojanove ku?e Drage – Op?ina Pako?tane (Slu?beni glasnik Op?ine Pako?tane 01/11)
  43. Urbanisti?ki plan ure?enja stambene i turisti?ke zone ?Ciglana”?Grad Nin (Slu?beni glasnik Grada Nina 02/11)
  44. Urbanisti?ki plan ure?enja – (UPU 4) – poslovna namjena – zona (K1) u Veliko ? Selce – Podstena – Skrad (Slu?bene novine Primorsko-goranske ?upanije 20/11)
  45. Izmjene i dopune Urbanisti?kog plana ure?enja neizgra?ene poslovne zone prete?ito trgova?ke namjene (K2) (Slu?beni glasnik Biograd na Moru 7/11)
  46. Urbanisti?ki plan ure?enja poslovne zone ?Uz vojske”? K3 – Op?ina Primo?ten ?(Slu?beni vjesnik ?ibensko-kninske ?upanije 10/11)
  47. Urbanisti?ki plan ure?enja UPU-1 gra?evinsko podru?je naselja N4 Centralno?naselje Brod Moravice
  48. 2010. godina

  49. Urbanisti?ki plan ure?enja sredi?njeg naselja Ravna gora (N11) – Op?ina Ravna Gora (Slu?bene novine Prigorsko-goranske ?upanije 11/10)
  50. Urbanisti?ki plan ure?enja naselja Gajac – Grad Novalja (?upanijski glasnik Li?ko-senjske ?upanije 8/10)
  51. Urbanisti?ki plan ure?enja (UPU) stambeno-poslovne zone Bo?jakovina (Slu?beni glasnik Op?ine Brckovljani 5/10)
  52. Urbanisti?ki plan ure?enja proizvodne zone I 1-Gorica (UPU 2) – Op?ina ?avle (Slu?bene? novine Primorsko-goranske ?upanije 34/10)
  53. Urbanisti?ki plan ure?enja Most-?ibenik (Slu?beni glasnik Grada ?ibenika 09/10).
  54. Urbanisti?ki plan ure?enja kampa Stra?ko – Grad Novalja (?upanijski glasnik Li?ko-senjske ?upanije 13/10)
  55. Urbanisti?ki plan ure?enja ugostiteljsko-turisti?ke zone ?Suhi vrh” (VN1) – Ravna Gora (Slu?bene novine Primorsko-goranske ?upanije 37/10)
  56. Urbanisti?ki plan ure?enja sportsko-rekreacijske zone Kremik R1 – Op?ina Primo?ten (Slu?beni glasnik ?ibensko-kninske ?upanije 12/10)
  57. Urbanisti?ki plan ure?enja naselja Bilo – Op?ina Primo?ten (Slu?beni vjesnik ?ibensko-kninske ?upanije 13/10)
  58. Urbanisti?ki plan ure?enja ugostiteljsko-turisti?ke zone Aurora – zona T2 – turisti?ko naselje – Op?ina Primo?ten (Slu?beni vjesnik ?ibensko-kninske ?upanije 13/10)
  59. Urbanisti?ki plan ure?enja (POS 2) – Trogir ?(Slu?beni glasnik Grada Trogira 12/10)
  60. 2009. godina

  61. Urbanisti?ki plan ure?enja gospodarske zone – Op?ina Veliko Trgovi??e (Slu?beni glasnik Krapinsko-zagorske ?upanije?09/09)
  62. Urbanisti?ki plan ure?enja za uvalu Sovinje izvan GP naselja Tkon – Op?ina Tkon (Slu?beni glasnik Zadarske ?upanije 14/09)
  63. Urbanisti?ki plan ure?enja (POS) u Makarskoj – Grad Makarska (Glasnik Grada Makarske 09/09)
  64. Urbanisti?ki plan ure?enja 4. Centar – Kraj , Op?ina Dicmo (Slu?beni glasnik Op?ine Dicmo 08/09)
  65. Urbanisti?ki plan ure?enja 7. poteza uz D1 (crkva Sv. Jakova – Butige) – Op?ina Dicmo (Slu?beni glasnik Op?ine Dicmo 08/09)
  66. Urbanisti?ki plan ure?enja 12. radne zone Dicmo – Op?ina Dicmo (Slu?beni glasnik Op?ine Dicmo 08/09)
  67. Urbanisti?ki plan ure?enja 13. Poslovne zone ?emernica 1. – Op?ina Dicmo (Slu?beni glasnik Op?ine Dicmo 08/09)
  68. Urbanisti?ki plan ure?enja 14. poslovne zone ?emernica 2.?– Op?ina Dicmo (Slu?beni glasnik Op?ine Dicmo 08/09)
  69. Urbanisti?ki plan ure?enja golf igrali?ta ?Ba?tijunski brig” – Biograd na Moru (Slu?beni glasnik Biograda na Moru 8/09)
  70. Urbanisti?ki plan ure?enja zone ?Smiljeva?a” Sv. Filip i Jakov” – Op?ina Sv. Filip i Jakov (Slu?beni glasnik Op?ine Sv. Filip i Jakov 6/09)
  71. Urbanisti?ki plan ure?enja neizgra?enog podru?ja Ra?tane Donje – Jurjevi?i – Op?ina Sv. Filip i Jakov (Slu?beni glasnik Op?ine Sv. Filip i Jakov 6/09)
  72. Urbanisti?ki plan ure?enja zabavnog parka ?Pari?eva?ka glavica “ – Op?ina Jasenice (Slu?beni glasnik Op?ine Jasenice 3/09)
  73. Urbanisti?ki plan ure?enja zone malog gospodarstva – Slobodnica III. faza? – Op?ina Sibinj (Slu?beni vjesnik Brodsko-posavske ?upanije 05/09)
  74. Izmjene i dopune? Urbanisti?kog plana ure?enja zone malog gospodarstva – Op?ina Sibinj (Slu?beni vjesnik Brodsko-posavske ?upanije 05/09)
  75. Urbanisti?ki plan ure?enja zone gospodarske namjene K1-3 Bo?jakovina – Op?ina Brckovljani (Slu?beni glasnik Op?ine Brckovljani 02/09)
  76. Urbanisti?ki plan ure?enja za podru?je obalnog pojasa unutar GP naselja Tkon – Op?ina Tkon (Slu?beni glasnik Zadarske ?upanije 08/09)
  77. Urbanisti?ki plan ure?enja za podru?je Glavi?ina unutar GP naselja Tkon – Op?ina Tkon (Slu?beni glasnik Zadarske ?upanije 08/09)
  78. Urbanisti?ki plan ure?enja Kore?nica 3 – Grad Split (Slu?beni glasnik Grada Splita 12/09)
  79. 2008. godina

  80. Urbanisti?ki plan ure?enja industrijske zone ?ista – Grad? Vodice (Slu?benik glasnik ?ibensko-kninske ?upanije 02/08)
  81. Urbanisti?ki plan ure?enja sredi?ta Op?ine Dragani??(Glasnik Karlova?ke ?upanije 11/2008)
  82. Urbanisti?ki plan ure?enja radne zone Kosore – Grad Vrlika (Slu?beni glasnik Grada Vrlike 03/08)
  83. Urbanisti?ki plan ure?enja Stari grad Sisak (Slu?beni glasnik Sisa?ko-moslava?ke ?upanije 34/08)
  84. Urbanisti?ki plan ure?enja Jankolovica – sjeverni dio – Grad Biograd na Moru (Slu?beni glasnik Grada Biograda na Moru 07/08)
  85. Urbanisti?ki plan ure?enja Jankolovica – ju?ni? dio – Grad Biograd na Moru (Slu?beni glasnik Grada Biograda na Moru 07/08)
  86. Urbanisti?ki plan ure?enja naselja Marina – Op?ina Marina (Slu?beni glasnik Op?ine Marina 07/08)
  87. Urbanisti?ki plan ure?enja radne zone Marina – Op?ina Marina (Slu?beni glasnik Op?ine Marina 07/08)
  88. 2007. godina

  89. Urbanisti?ki plan ure?enja Caprag – Barutana – Grad Sisak (Slu?beni glasnik Sisa?ko-moslava?ke ?upanija 24/07)
  90. Urbanisti?ki plan ure?enja Dujmova?a – Smokovik zapad – Grad Split (Slu?beni glasnik Grada Splita 27/07)
  91. Urbanisti?ki plan ure?enja zone malog gospodarstva – Slobodnica II. faza?, Op?ina Sibinj (Slu?beni vjesnik Brodsko-posavske ?upanije 29/07)

Many girls hair extensions are reluctant to try short hair extensions uk styles, because they are worried that short hair extensions sale will show anger, and this Qi Liu short hair style design, brown hair wigs color, with a rosy and full round face, showing fresh and charming temperament.
<