ARHEO d.o.o.

Tomislavova 11

10000 Zagreb

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Referentna lista projektanata-planera poduzeća Arheo d.o.o -Urbanistički planovi uređenja(UPU)

 

Doneseni planovi

  1. Urbanistički plan uređenja naselja Marina – Općina Marina – 137,84 ha- (Službeni glasnik Općine Marina 07/08)
  2. Urbanistički plan uređenja radne zone Marina – Općina Marina – 10,58 ha- (Službeni glasnik Općine Marina 07/08)
  3. Urbanistički plan uređenja Caprag – Barutana - Grad Sisak – 14,70 ha (Službeni glasnik Sisačko-moslavačka županija 24/07)
  4. Urbanistički plan uređenja Dujmovača – Smokovik zapad – Grad Split – 14,70 ha (Službeni glasnik Grada Splita 27/07)
  5. Urbanistički plan uređenja industrijske zone Čista – Grad  Vodice – 64,95 ha (Službenik glasnik Šibensko-kninske županije 02/08)
  6. Urbanistički plan uređenja zone malog gospodarstva – Slobodnica II faza  - Općina Sibinj - 19,94 ha - (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 29/07)
  7. Urbanistički plan uređenja zone malog gospodarstva – Slobodnica III faza  - Općina Sibinj – 17,89 ha - (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 05/09)
  8. Izmjene i dopune  Urbanističkog plana uređenja zone malog gospodarstva – Općina Sibinj - (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 05/09)
  9. Urbanistički plan uređenja zone gospodarske namjene K1-3 Božjakovina – Općina Brckovljani – 59,84 ha - (Službeni glasnik Općine Brckovljani 02/09)
  10. Urbanistički plan uređenja za područje obalnog pojasa unutar GP naselja Tkon – Općina Tkon – 12,87 ha - (Službeni glasnik Zadarske županije 08/09)
  11. Urbanistički plan uređenja za područje Glavičina unutar GP naselja Tkon – Općina Tkon – 9,30 ha -(Službeni glasnik Zadarske županije 08/09)
  12. Urbanistički plan uređenja središta Općine Draganić  - Općina Draganić – 36,9 ha - (Glasnik Karlovačke županije br. 11/2008 od 28.04. 2008)
  13. Urbanistički plan uređenja radne zone Kosore – Grad Vrlika – 36,20 ha (Službeni glasnik Grada Vrlike 03/08)
  14. Urbanistički plan uređenja “Stari grad Sisak” – Grad Sisak – 27,60 ha - (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 34/08)
  15. Urbanistički plan uređenja Korešnica 3 – Grad Split – 6,80 ha - (Službeni glasnik Grada Splita 12/09)
  16. Urbanistički plan uređenja Jankolovica – sjeverni dio – Grad Biograd na Moru – 24,26 ha - (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 07/08)
  17. Urbanistički plan uređenja Jankolovica – južni  dio – Grad Biograd na Moru – 14,60 ha - (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 07/08)
  18. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone – Općina Veliko Trgovišće – 14,85 ha - (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije  09/09)
  19. Urbanistički plan uređenja za uvalu Sovinje izvan GP naselja Tkon – Općina Tkon – 4,63 ha - (Službeni glasnik Zadarske županije 14/09)
  20. Urbanistički plan uređenja (POS) u Makarskoj – Grad Makarska  - 1,92 ha -(Glasnik Grada Makarske 09/09)
  21. Urbanistički plan uređenja 4. Centar – Kraj – 64,00 ha - Općina Dicmo – 64,0 ha - (Službeni glasnik Općine “Dicmo” 08/09)
  22. Urbanistički plan uređenja 7. poteza uz D1 (crkva Sv Jakova – Butige) – Općina Dicmo – 38,60 ha - (Službeni glasnik Općine “Dicmo” 08/09)
  23. Urbanistički plan uređenja 12. radne zone Dicmo – Općina Dicmo – 23,61 ha -  (Službeni glasnik Općine “Dicmo” 08/09)
  24. Urbanistički plan uređenja 13. Poslovne zone Čemernica 1  - Općina Dicmo – 22,07 ha - (Službeni glasnik Općine “Dicmo” 08/09)
  25. Urbanistički plan uređenja 14. poslovne zone Čemernica 2  - Općina Dicmo -  10,89 ha - (Službeni glasnik Općine “Dicmo” 08/09)
  26. Urbanistički plan uređenja golf igrališta “Baštijunski brig” – 140,00 ha – Biograd na Moru (Službeni glasnik Biograda na Moru 8/09)
  27. Urbanistički plan uređenja zone Smiljevača- Sv. Filip i Jakov – Općina Sv. Filip i Jakov – 2,07 ha - (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov 6/09)
  28. Urbanistički plan uređenja neizgrađenog područja Raštane Donje – Jurjevići – Općina Sv. Filip i Jakov – 3,61 ha (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov 6/09)
  29. Urbanistički plan uređenja zabavni park “Pariževačka glavica “ – Općina Jasenice – 30,00 ha - (Službeni glasnik Općine Jasenice 3/09)
  30. Urbanistički plan uređenja središnjeg naselja Ravna gora (N11) – Općina Ravna Gora  - 74,20 ha - (Službene novine Prigorsko-goranske županije 11/10)
  31. Urbanistički plan uređenja naselja Gajac – Grad Novalja – 24,34 ha - (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 8/10)
  32. Urbanistički plan uređenja (UPU) stambeno-poslovne zone Božjakovina – 10,00 ha - (Službeni glasnik Općine Brckovljani 5/10)
  33. Urbanistički plan uređenja proizvodne zone I 1-Gorica (UPU 2) – Općina Čavle – 30,21 ha - (Službene  novine Primorsko-goranske županije 34/10)
  34. Urbanistički plan uređenja Most-Šibenik – 1,87 ha - (Službeni glasnik Grada Šibenika” broj 09/10).
  35. Urbanistički plan uređenja kampa Straško – Grad Novalja – 49,03 ha - (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 13/10)
  36. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone “Suhi vrh” (VN1) – Ravna Gora – 12,9 ha - (Službene novine Primorsko-goranske županije 37/10)
  37. Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske zone Kremik R1 – Općina Primošten  - 4,38 ha - (Službeni glasnik Šibensko-kninske županije 12/10)
  38. Urbanistički plan uređenja naselja Bilo – Općina Primošten – 13,45 ha - (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 13/10)
  39. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Aurora – zona T2 – turističko naselje – Općina Primošten – 4,86 ha - (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 13/10)
  40. Urbanistički plan uređenja (POS 2) – Trogir – 9,76 ha -  (“Službeni glasnik Grada Trogira” 12/10)
  41. Urbanistički plan uređenja naselja Velika Mlaka – Grad Velika Gorica  - 171,31 ha - (Službeni glasnik Grada Velika Gorica 1/11)
  42. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone “Kušanec – istok” – Grad Velika Gorica – 51,62 ha - (Službeni glasnik Grada Velika Gorica 1/11)
  43. II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone malog gospodarstva Općine Sibinj (doneseno 21.12.2010.)
  44. Urbanistički plan uređenja za područje “Dolac” Drage  – Općina Pakoštane – 15,71 ha - (Službeni glasnik Općine Pakoštane 01/11)
  45. Urbanistički plan uređenja za područje “Kazin”  Drage – Općina Pakoštane – 17,24 ha - (Službeni glasnik Općine Pakoštane 01/11)
  46. Urbanistički plan uređenja za područje “Juričini tori-Stojanove kuće”Drage – Općina Pakoštane – 24,10 ha - (Službeni glasnik Općine Pakoštane 01/11)
  47. Urbanistički plan uređenja stambene i turističke zone “Ciglana”  - Grad Nin- 25,93 ha -  („Službeni glasnik Grada Nina“ br. 02/11 od 06.06.2011.)
  48. Urbanistički plan uređenja – (UPU 4) – poslovna namjena – zona (K1) u Veliko   Selce  - Podstena – Skrad – 8,34 ha - (Službene novine Primorsko-goranske županije 20/11)
  49. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone pretežito trgovačke namjene (K2) – (Službeni glasnik Biograd na Moru 7/11)
  50. Urbanistički plan uređenja poslovne zone uz vojske K3 – Općina Primošten        (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 10/11)
  51. Urbanistički plan uređenja “UPU-1 građevinsko područje naselja N4 Centralno naselje” Brod Moravice – 30,15 ha -
  52. Urbanistički plan uređenja zona Huljerat – Bajna Draga – Općina Primošten
   - 4,30 ha - (Službeni vijesnik Općine Primošten 01/12)
  53. Urbanistički plan uređenja šireg područja naselja Primošten – 76,86 ha -
   (Službeni vijesnik Općine Primošten 01/12)
  54. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Hatnjak (K) – 51,46 ha (Službeni vijesnik Općine Lipovljani 05/12)        
  55. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone „Blatnjača“ – 130,00 ha – Lipovljani  (Službeni  vijesnik Općine Lipovljani 05/12)
  56. Urbanistički plan uređenja 5 Rukavac (NA 15-1) –Mihalići – 50,36 ha – Matulji (Službene novine Primorsko-goranske županije 15/12)
  57. Urbanistički plan uređenja „Dubravčani“ – Netretić – 14,92 ha – (Glasnik      Općine Netretić 04/12)
  58. Urbanistički plan uređenja za područje “Malenica” – Drage – Općina            Pakoštane  (Službeni glasnik Općine Pakoštane 02/12)
  59. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja za područje Glavičina unutar GP naselja Tkon (Službeni glasnik zadarske županije 13/12)
<