ARHEO d.o.o.

Tomislavova 11

10000 Zagreb

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Urbanistički planovi uređenja (UPU)

 

Doneseni planovi

   2017. godina

  1. II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zabavnog parka „Pariževačka glavica“ (Glasnik Općine Jasenice 04/17)
  2. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja „Bilo“ (Službeni vjesnik Općine Primošten 04/17)
  3. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja „Dolac“ (Službeni vjesnik Općine Primošten 04/17)
  4. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja „Primošten“ (Službeni vjesnik Općine Primošten 04/17)
  5. 2016. godina

  6. Urbanistički plana uređenja proširenja groblja u Velikom Trgovišću (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 09/16)
  7. 2015. godina

  8. II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 4.2. „Barbašnjevica - Banovi“ (Službeni glasnik Općine Marina 23/15)
  9. I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sveti Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov 05/15)
  10. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja Sveti Filip i Jakov (1. plan - Rabatin) (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov 14/15)
  11. I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima (Službeni glasnik Grada Vodica 03/15)
  12. 2014. godina

  13. Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Ivanca (Službeni vjesnik Varaždinske županije 32/14)
  14. Urbanistički plan uređenja radne zone Jarmina - jug (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 16/14)
  15. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 4.2. „Barbašnjevica - Banovi“ (Službeni glasnik Općine Marina 23/14)
  16. Urbanistički plan uređenja Tunjara (Službeni glasnik Općine Marina 32/14)
  17. Ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone „Uz vojske“ (Službeni vjesnik Općine Primošten 04/14)
  18. Urbanistički plan uređenja naselja Dolac (Službeni vjesnik Općine Primošten 03/14)
  19. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko-turističke zone „Suhi vrh“ (VN1) (Službene novine Primorsko-goranske županije 06/14)
  20. Urbanistički plan uređenja vikend naselja Kupjak (Službene novine Primorsko-goranske županije 10/14)
  21. 2013. godina

  22. Urbanistički plan uređenja 4.2. „Barbašnjevica“ – Banovi (Službeni glasnik Općine Marina 01/13)
  23. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 3 – K2 poslovna zona u Mrkoplju (Službene novine Primorsko-goranske županije 08/13)
  24. Urbanistički plan uređenja radne zone „Maletići“ (I1) (Glasnik Općine Netretić 01/13)
  25. Urbanistički plan uređenja Zona „Primat 2“ pretežno poslovne namjene (Službeni glasnik Općine Polača 02/13)
  26. 2012. godina

  27. Urbanistički plan uređenja zona Huljerat – Bajna Draga – Općina Primošten (Službeni vijesnik Općine Primošten 01/12)
  28. Urbanistički plan uređenja šireg područja naselja Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten 01/12)
  29. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Hatnjak (K) (Službeni vjesnik Općine Lipovljani 05/12)  
  30. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone „Blatnjača“ – Lipovljani  (Službeni vjesnik Općine Lipovljani 05/12)
  31. Urbanistički plan uređenja 5 Rukavac (NA 15-1) – Mihalići – Matulji (Službene novine Primorsko-goranske županije 15/12)
  32. Urbanistički plan uređenja „Dubravčani“ – Netretić (Glasnik Općine Netretić 04/12)
  33. Urbanistički plan uređenja za područje „Malenica” – Drage – Općina Pakoštane  (Službeni glasnik Općine Pakoštane 02/12)
  34. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja za područje Glavičina unutar GP naselja Tkon (Službeni glasnik Zadarske županije 13/12)
  35. 2011. godina

  36. Urbanistički plan uređenja naselja Velika Mlaka – Grad Velika Gorica (Službeni glasnik Grada Velika Gorica 1/11)
  37. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone „Kušanec – istok” – Grad Velika Gorica (Službeni glasnik Grada Velika Gorica 1/11)
  38. II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Zone malog gospodarstva Općine Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 45/11)
  39. Urbanistički plan uređenja UPU 1, Građevinsko područje centralnog naselja N4 – Brod Moravice (Službene novine Primorsko-goranske županije 45/11
  40. Urbanistički plan uređenja za područje „Dolac” Drage  – Općina Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane 01/11)
  41. Urbanistički plan uređenja za područje „Kazin”  Drage – Općina Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane 01/11)
  42. Urbanistički plan uređenja za područje Juričini tori – Stojanove kuće Drage – Općina Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane 01/11)
  43. Urbanistički plan uređenja stambene i turističke zone „Ciglana” Grad Nin (Službeni glasnik Grada Nina 02/11)
  44. Urbanistički plan uređenja – (UPU 4) – poslovna namjena – zona (K1) u Veliko   Selce – Podstena – Skrad (Službene novine Primorsko-goranske županije 20/11)
  45. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja neizgrađene poslovne zone pretežito trgovačke namjene (K2) (Službeni glasnik Biograd na Moru 7/11)
  46. Urbanistički plan uređenja poslovne zone „Uz vojske”  K3 – Općina Primošten  (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 10/11)
  47. Urbanistički plan uređenja UPU-1 građevinsko područje naselja N4 Centralno naselje Brod Moravice
  48. 2010. godina

  49. Urbanistički plan uređenja središnjeg naselja Ravna gora (N11) – Općina Ravna Gora (Službene novine Prigorsko-goranske županije 11/10)
  50. Urbanistički plan uređenja naselja Gajac – Grad Novalja (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 8/10)
  51. Urbanistički plan uređenja (UPU) stambeno-poslovne zone Božjakovina (Službeni glasnik Općine Brckovljani 5/10)
  52. Urbanistički plan uređenja proizvodne zone I 1-Gorica (UPU 2) – Općina Čavle (Službene  novine Primorsko-goranske županije 34/10)
  53. Urbanistički plan uređenja Most-Šibenik (Službeni glasnik Grada Šibenika 09/10).
  54. Urbanistički plan uređenja kampa Straško – Grad Novalja (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 13/10)
  55. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone „Suhi vrh” (VN1) – Ravna Gora (Službene novine Primorsko-goranske županije 37/10)
  56. Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske zone Kremik R1 – Općina Primošten (Službeni glasnik Šibensko-kninske županije 12/10)
  57. Urbanistički plan uređenja naselja Bilo – Općina Primošten (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 13/10)
  58. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Aurora – zona T2 – turističko naselje – Općina Primošten (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 13/10)
  59. Urbanistički plan uređenja (POS 2) – Trogir  (Službeni glasnik Grada Trogira 12/10)
  60. 2009. godina

  61. Urbanistički plan uređenja gospodarske zone – Općina Veliko Trgovišće (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 09/09)
  62. Urbanistički plan uređenja za uvalu Sovinje izvan GP naselja Tkon – Općina Tkon (Službeni glasnik Zadarske županije 14/09)
  63. Urbanistički plan uređenja (POS) u Makarskoj – Grad Makarska (Glasnik Grada Makarske 09/09)
  64. Urbanistički plan uređenja 4. Centar – Kraj , Općina Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 08/09)
  65. Urbanistički plan uređenja 7. poteza uz D1 (crkva Sv. Jakova – Butige) – Općina Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 08/09)
  66. Urbanistički plan uređenja 12. radne zone Dicmo – Općina Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 08/09)
  67. Urbanistički plan uređenja 13. Poslovne zone Čemernica 1. – Općina Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 08/09)
  68. Urbanistički plan uređenja 14. poslovne zone Čemernica 2. – Općina Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo 08/09)
  69. Urbanistički plan uređenja golf igrališta „Baštijunski brig” – Biograd na Moru (Službeni glasnik Biograda na Moru 8/09)
  70. Urbanistički plan uređenja zone „Smiljevača” Sv. Filip i Jakov” – Općina Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov 6/09)
  71. Urbanistički plan uređenja neizgrađenog područja Raštane Donje – Jurjevići – Općina Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov 6/09)
  72. Urbanistički plan uređenja zabavnog parka „Pariževačka glavica “ – Općina Jasenice (Službeni glasnik Općine Jasenice 3/09)
  73. Urbanistički plan uređenja zone malog gospodarstva – Slobodnica III. faza  – Općina Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 05/09)
  74. Izmjene i dopune  Urbanističkog plana uređenja zone malog gospodarstva – Općina Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 05/09)
  75. Urbanistički plan uređenja zone gospodarske namjene K1-3 Božjakovina – Općina Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani 02/09)
  76. Urbanistički plan uređenja za područje obalnog pojasa unutar GP naselja Tkon – Općina Tkon (Službeni glasnik Zadarske županije 08/09)
  77. Urbanistički plan uređenja za područje Glavičina unutar GP naselja Tkon – Općina Tkon (Službeni glasnik Zadarske županije 08/09)
  78. Urbanistički plan uređenja Korešnica 3 – Grad Split (Službeni glasnik Grada Splita 12/09)
  79. 2008. godina

  80. Urbanistički plan uređenja industrijske zone Čista – Grad  Vodice (Službenik glasnik Šibensko-kninske županije 02/08)
  81. Urbanistički plan uređenja središta Općine Draganić (Glasnik Karlovačke županije 11/2008)
  82. Urbanistički plan uređenja radne zone Kosore – Grad Vrlika (Službeni glasnik Grada Vrlike 03/08)
  83. Urbanistički plan uređenja Stari grad Sisak (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 34/08)
  84. Urbanistički plan uređenja Jankolovica – sjeverni dio – Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 07/08)
  85. Urbanistički plan uređenja Jankolovica – južni  dio – Grad Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 07/08)
  86. Urbanistički plan uređenja naselja Marina – Općina Marina (Službeni glasnik Općine Marina 07/08)
  87. Urbanistički plan uređenja radne zone Marina – Općina Marina (Službeni glasnik Općine Marina 07/08)
  88. 2007. godina

  89. Urbanistički plan uređenja Caprag – Barutana – Grad Sisak (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županija 24/07)
  90. Urbanistički plan uređenja Dujmovača – Smokovik zapad – Grad Split (Službeni glasnik Grada Splita 27/07)
  91. Urbanistički plan uređenja zone malog gospodarstva – Slobodnica II. faza , Općina Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 29/07)

<