ARHEO d.o.o.

Tomislavova 11

10000 Zagreb

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Air Jordan 1 Adidas Springblade Shoes Adidas Ultra Boost Shoes Adidas Stan Smith Foot Locker Nike Flyknit Roshe Run Nike Air Huarache Adidas Originals Stan Smith Nike Classic Cortez Men Nike Air Max 1 Adidas NMD Runner For Sale Nike Flyknit Air Max Adidas Originals ZX 400 Spzl Adidas Originals Stan Smith W adidas Originals Stan Smith Sneaker Adidas Tubular Men MBT Barabara Women Adidas NMD XR1 Sneakers Nike Kyrie 2 Adidas Original NMD Nike Air Presto

Referentna lista projektanata-planera poduzeća Arheo d.o.o. - Detaljni planovi uređenja (DPU)

 

Doneseni planovi

  1. Detaljni plan uređenja groblja Lupoglav – Općina Brckovljani – 2,03 ha - (Službeni glasnik Općine Brckovljani 02/09)
  2. Detaljnji plan uređenja Centar – III – Grad Nova Gradiška - Nova Gradiška, - 9,83 ha - 04.listopad 2006.g. -klasa: 350-03/06-01/01; ur.br.: 2178/15-04-01-06
  3. Detaljni plan uređenja „Novo groblje“ u Staroj Drenčini – Grad Sisak – 20,35 ha - (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 11/08)
  4. Detaljni plan uređenja zone gospodarstava – peradarska farma (K4) – Grad Biograd na Moru – 16,32 ha -  (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 08/09)
  5. Detaljni plan uređenja zone poljoprivrednih gospodarstava – „Jankolovica“ (K4) – Grad Biograd na Moru – 59,18 ha -  (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 08/09)
  6. Detaljni planovi uređenja novo groblje izvan naselja Pakoštane „D“ – Općina Pakoštane – 2,98 ha - (Službeni glasnik Općine Pakoštane 03/08)
  7. Detaljni plan uređenja pomoćnih gospodarskih objekata izvan naselja Pakoštane „E“ – Općina  Pakoštane – 5,27 ha - (Službeni glasnik općine Pakoštane br. 03/08)
  8. Detaljni plan uređenja zone „Kamenta“ – ugostiteljsko turistička namjena – Općina Polača – 19,90 ha - (Službeni glasnik "Općine Polača" 09/08)
  9. Detaljni plan uređenja zone „Kakma“ – pretežno poslovne namjene – Općina Polača – 9,10 ha - (Službeni glasnik "Općine Polača" 09/08)
  10. Detaljni plan uređenja poduzetničke zone II – Grad Lipik – 16,28 ha - (Službeni glasnik Grada Lipika 3/08)
  11. Detaljni plan uređenja područja bivše tvornice mreže–Grad Biograd na Moru – 2,18 ha - (Službeni glasnik Grada Biograda 07/08)
  12. Detaljni plan uređenja proširenja groblja Dubranec –  Grad Velika Gorica – 1,27 ha - (Klasa: 350-07/2009-01/60, Ur.broj: 238-33-02-2009-1, Velika Gorica, 17. ožujka 2009.)
  13. Detaljni plan uređenja Jankolovica – Biograd na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 08/09)
  14. Usklađenje Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa naselja Vinišće s Odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) kojima se uređuje ZOP Službeni glasnik Općine Marina 07/08)
  15. Detaljni plan uređenja Capraške poljane – Grad Sisak – 60,13 ha - (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 26/09)
  16. Detaljni plan uređenja površine sportsko-rekreacijske namjene „Jezera“ – Grad Ivanec . 14,50 ha - (Službeni vjesnik Varaždinske županije 4/10)
  17. Detaljni plan uređenja za Županijsku ulicu – Grad Vukovar – 14,71 ha - („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 03/10)
  18. Detaljni plan uređenja građevinskog područja TP Baretini – Krnjaloža – Grad Vodnjan (Službene novine Grada Vodnjana – Dignano 03/10)
  19. Detaljni plan uređenja zona groblja – izvan GP naselja Vrana „G“ – Općina Pakoštane (Službeni glasnik Općine Pakoštane 01/10)
  20. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone „Dicmo“ – Dicmo (Službeni glasnik  Općine Dicmo 06/10)
  21. Detaljni plan uređenja stambene zone Glavičina – Jug- Tkon (Službeni glasnik Zadarske županije 22/10)
  22. Detaljni plan uređenja zone mješovite namjene Ivankovo- istok (lužbeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije 22/10)
  23. Detaljni plan uređenja Savudrija – Grad Umag (Službene novine Grada Umaga 10/10)
  24. Detaljni plan uređenja “Posrednji put” u Križevcima (Službeni vjesnik Grada Križevaca 01/11)
  25. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja bivše tvornice mreža (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru 03/11)
  26. Detaljni plan uređenja groblja Piljenice u Lipovljanima (Službeni vjesnik Općine Lipovljani br. 26/10)
  27. Detaljni plan uređenja groblja Grobnik (G2) – Općina Čavle (Službeni vjesnik Primorsko-goranske županije 12/12)
  28. Izmjene i dopune Županijske ulice u Vukovaru (Službeni vijesnik Grada Vukovara 3/12)

<